არტისტებისთვის

არტისტებისთვის

პროექტში ჩართული ხელოვანებისათვის საორგანიზაციო ჯგუფი უზრუნველყოფს: 

  • მაღალხარისხიან ფოტოგადაღებას
  • ნამუშევრების ვებგვერდზე განთავსებასა და შესაბამის ვებ-უზრუნველყოფას 
  • ქვეყნის ფარგლებს გარეთ გატანისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებას 
  • ნამუშევრების მყიდველამდე ტრანსპორტირებას 
  • საორგანიზაციო ჯგუფი გალერეებისა და მხატვრების ნამუშევრების პოპულარიზაციის მიზნით, გასწევს სხვადასხვა მარკეტინგულ და სარეკლამო ღონისძიების ხარჯებს.ხელოვანებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: 

  • პროექტში მონაწილეობის მსურველი ხელოვანები პროექტის საორგანიზაციო ჯგუფთან გააფორმებენ ხელშეკრულებას. 
  • ონლაინ პლატფორმაზე ნამუშევრების გასათავსებლად მხატვარი არ იზღუდება გარე გაყიდვებში, სხვა გალერეებსა თუ სალონებთან თანამშრომლობაში. შეზღუდულია მხოლოდ იმ ნამუშევრების გაყიდვაში (წინასწარი გაფრთხილების გარეშე) რომლებიც ვებგვერდზე იქნება განთავსებული. 
  • ხელოვანი თავად არჩევს განსათავსებელ ნამუშევრებს საორგანიზაციო ჯგუფთან კონსულტაციის შემდეგ და განსაზღვრავს გამოსაქვეყნებელი ნამუშევრების რაოდენობას.